Włodzimierz Gawroński

Włodzimierz Gawroński

Mentor: Zarządzanie

Znaczenie zespołu i jego lidera w zarządzaniu

Nie potrzeba wiedzy z zakresu socjologii, żeby stwierdzić, że istotą naszych cywilizacyjnych osiągnięć jest działanie wspólne. W dzisiejszych warunkach rynkowych, sukces firmy zależy o wiele bardziej od pracy zespołowej niż od tego, co potrafią zrobić poszczególne jednostki. Dlatego tak często mówi się ostatnio o tworzeniu w firmie synergii, która umożliwia osiągnięcie efektów, na poziomie dalece wybiegającym ponad możliwości pojedynczego pracownika, zwiększając równocześnie jej konkurencyjność na rynku.

Przyczyn wysokiej wydajności zespołu upatrywać należy w trzech głównych czynnikach: większej wiedzy zespołu, jako całości, zwielokrotnionej mobilizacji do działań oraz możliwości łagodzenia napięć emocjonalnych. Jeżeli chcesz być liderem, konieczne musisz przemyśleć następujące kwestie:

  • Czy tak dzieje się w twojej firmie?
  • Czy wyczuwasz, jakie rzeczywiście koszty ponosi firma przez niższy od możliwego poziom współpracy?
  • Czy można akceptować ponoszenie takich kosztów?
  • A gdyby zespół, o którym myślisz, osiągnął efekt synergii, jak bardzo poprawiłaby się jego wydajność?
  • Pytanie do ciebie, jako potencjalnego lidera, brzmi; jak zbudować taki zespół, który pracuje efektywnie?
  • Co musisz zrobić, by go stworzyć?
  • Jakie są niezbędne warunki, które trzeba spełnić, by osiągnąć oczekiwany efekt?

Posłuchaj: Najbardziej wydajne są małe zespoły, których członkowie posiadają, uzupełniające się umiejętności i są zaangażowani w osiąganie wspólnego celu. Zostali przez ciebie przekonani do wspólnych celów działania, zaakceptowali (nie tylko werbalnie), zaangażowany sposób podejścia do rozwiązywania problemów a także zrozumieli zasadę wzajemnej odpowiedzialności.

Zanim jednak, przyszły liderze, zbudujesz swój zespół, skoncentruj się na każdym pracowniku indywidualnie, Najpierw trzeba poznać indywidualne potrzeby ludzi, którymi otaczasz się, jako lider, dopiero potem warto spojrzeć na grupę pracowników jak na zespół. Czy duch współpracy mógłby udzielić się innym pracownikom, całej firmie? Zdefiniuj zestaw umiejętności potrzebnych zespołowi. Znajdź osoby, które posiadają wszelkie niezbędne cechy. Stawiaj na poszerzanie horyzontów i myślenie lateralne. Zadbaj, by styl pracy lidera był dopasowany do grupy. Pamiętaj o odpowiednich treningach i potrzebnych szkoleniach. Obserwuj profesjonalny oraz emocjonalny rozwój zespołu. Rozmawiaj z nimi i staraj się ich zrozumieć, co nie oznacza jednak, że masz ich punkt widzenia akceptować.

Dla ciebie kryterium wiążącym jest interes zespołu widziany w ścisłym kontekście interesu firmy. To podstawowa zasada budowania kultury w organizacji, gdzie zespół pracuje razem na rzecz firmy, ale gdzie potrzeby indywidualnego pracownika są brane pod uwagę. Niezależnie czy zarządzasz dużym zespołem, czy dwoma pracownikami - zasady są te same. Pamiętaj, że zespół pracuje efektywnie i współpracuje ze sobą nie za pomocą przypadku, lecz za pomocą ciebie, czyli lidera, który potrafi spojrzeć na pracowników i zidentyfikować dynamikę pracy zespołu.

Częstym błędem niestety jest zaczynanie pracy w zespole bez indywidualnego zrozumienia ludzi. By to jednak skutecznie zrobić, zastanów się nad sobą samym - jakim byłbyś liderem? Jak traktowałbyś swoich członków zespołu? Jak wyobrażasz sobie tworzenie najefektywniejszych relacji na linii członek zespołu - Lider? Czy potrafisz połączyć swoje cele z celami innych ludzi? Czy wiesz jak, wzmocnić realizację celów i nadać im sens?

Po pierwsze, musisz, jako lider pomóc odnajdywać cele przez poszczególnych członków twojego zespołu, wzmocnić ich motywację i zaangażowanie, budzić entuzjazm w sobie i zarażać nim innych. Najlepszy lider wydobywa z ludzi to, co najlepsze. Jeżeli w twoim podejściu do roli lidera, zauważasz jakieś braki i masz wrażenie, że nie byłbyś w pełni profesjonalistą, to zastanów się, którego z powyższych punktów nie spełniasz. Każdy lider pragnie, aby jego praca z zespołem była pasmem sukcesów, będących wynikiem dobrych decyzji opartych na doświadczeniu i intuicji. Nie wystarczy jednak być nominalnym liderem - rzeczywistość wymaga bowiem czegoś więcej. Sama wiedza o zasadach i procedurach kierowania ludźmi, bez zrozumienia ich indywidualnych cech osobowych i właściwego ich włączenia w pracę zespołu, to recepta na szybką, dotkliwą porażkę.

No cóż, to znaczy, że relacje pomiędzy członkami zespołu a jego liderem winny być bardzo dobre. Oczywiście nie chodzi tu bynajmniej o płaszczyznę towarzyską, ale wzajemne zaufanie i nastawienie na wspólny cel zespołu. Bo chociaż liderujesz, to przecież też należysz do zespołu. Będziesz dobrym liderem, gdy nie utracisz przy tym czujności, na bieżąco będziesz kontrolować proces grupowy oraz zareagować na pojawiające się problemy w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie.

Ucz się, ale nie tylko na swoich błędach. Spójrz jak twoi przełożeni zarządzają tobą i twoimi współpracownikami, przeanalizuj metody ich działania i weź z tego tylko, co najlepsze. Nie powielaj wprost zdobytych doświadczeń, modyfikuj je w zależności od zmiany warunków, w których teraz działasz. Dbaj o swój zespół. Myśl, co im polecasz zrobić, nie „wpędzaj” ich w problemy. Pozwól swoim pracownikom wypowiadać, poprzez tworzenie, odpowiedniej atmosfery temu sprzyjającej. Buduj zaufanie, nie ma nic gorszego niż poczucie braku zaufania. Nie bój się krytycznych ocen. Nie reaguj zbyt emocjonalnie, gdy usłyszysz pytania, na które nie potrafisz w danym momencie odpowiedzieć. Przyznawaj się do błędów, pokazuj członkom swojego zespołu, że ty też się uczysz. Jeśli to wszystko zrobisz, jest spora szansa, że ci się uda osiągnąć sukces.

Powodzenia.
W.G.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl