Włodzimierz Gawroński

Włodzimierz Gawroński

Mentor: Zarządzanie

Zasady, procedury i standardy. Jakie jest ich znaczenie w praktyce zarządzania biznesem?

Rozpoczynając nową pracę każdy z nas stara się wypaść jak najlepiej - nie tylko pod względem swoich umiejętności czy ubioru, ale przede wszystkim staramy się „dopasować” do obowiązujących norm i standardów panujących w firmie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, żeby stać się dobrze rokującym pracownikiem i „wpasować” w zasady panujące w firmie? Jak określić formalne i nieformalne zasady, którymi kieruje się nasz nowy pracodawca? O tym, jak ważna jest sztuka obserwacji przeczytasz w moim artykule.

Bardzo szybko zorientujesz się, że w firmie, w której zacząłeś pracę, obowiązują pewne zasady, do których musisz się dostosować, o ile chcesz mieć dobre relacje zarówno z przełożonymi, jak też z kolegami. Te zasady mają charakter formalny i są zapisane w regulaminach, kodeksach etycznych, standardach i tym podobnych dokumentach. Są to m.in.: zasady funkcjonowania pracowników w firmie, symbole i wystrój firmy, sposoby komunikowania się przełożonych z podwładnymi, język, jakim posługują się pracownicy, sposób ubierania się (tzw. dress code), „ścieżki” decyzyjne, etc. Przestrzeganie tych zasad, procedur i standardów, tworzy kulturę organizacyjną twojej firmy sprzyjającą lepszemu robieniu interesów, usprawnia działanie firmy i zmniejsza koszty ewentualnych konfliktów na linii biznes - społeczeństwo. Potraktuj je bardzo serio, nawet jeśli zauważysz, że nie wszyscy twoi koledzy tak samo do nich podchodzą.

Na temat zasad i standardów biznesu napisano wiele książek i opracowań. Do najważniejszych z pewnością należy Green Paper on Corporate Social Responsibility - dokument przygotowany przez Komisję Europejską, który sformułował formalną definicję CSR firmy. Są to, cytuję z dokumentu CSR: „działania dobrowolne, świadome i planowane, których celem jest nie tylko dążenie do coraz lepszych relacji z różnymi grupami interesariuszy, a także działania na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego”. Innym, równie istotnym uzasadnieniem dla przestrzegania w firmie etyki biznesu są korzyści, jakie przynosi np. uczciwość w działalności gospodarczej stanowiąc ważny czynnik powodzenia w biznesie. Do szefów firm coraz bardziej dociera przekonanie, że te od dawna znane zasady są konieczne dla skutecznego osiągnięcia celów biznesu. Pomagają one zidentyfikować i zarządzać ryzykami występującymi w otoczeniu firmy oraz pozytywnie wpływają na jej wydajność i efektywność, umożliwiając tym samym pozyskiwanie informacji o skuteczności własnych działań oraz ich społecznym i środowiskowym rezonansie. Umożliwiają lepszą współpracę i koordynację pomiędzy poszczególnymi częściami firmy, a także, w długim okresie, racjonalizację wydatków poprzez niższe koszty pozyskania informacji, mniejszą liczbę kryzysów oraz lepszą znajomość rynku

Istnieje także ISO 26000 - norma, która porządkuje zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, m.in. definiując jej podstawowe obszary, takie jak:

 • Ład korporacyjny
 • Prawa człowieka
 • Praktyki w miejscu pracy
 • Środowisko
 • Praktyki rynkowe
 • Kwestie konsumenckie
 • Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności.

 

Zapoznaj się z tym, w jaki sposób wdrożono te zasady w twojej firmie i przemyśl, jak możesz zastosować je we własnym postępowaniu podczas codziennej pracy. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie zasady obowiązujące w twojej firmie mają charakter formalny. Istnieje pewna, nieformalna sfera, która tworzy specyficzny klimat firmy, sprawiając, że ludzie czują się tam dobrze lub źle, pracują i zachowują się w określony sposób. Dlatego musisz już na wstępie umieć rozróżnić formalne i nieformalne procedury lub standardy obowiązujące na co dzień w twojej firmie. Pamiętaj, iż często te nieformalne dyktują większość realnych zachowań i stanowią o rzeczywistym klimacie w firmie. Przesądzają o tym, czy poczujesz się tu obco, czy "u siebie". Jesteś nowym pracownikiem i nie wiesz o wszystkich wartościach i normach panujących w firmie, tym bardziej, jeśli nie poinformowano cię o tym od samego początku. O niektórych z tych reguł w ogóle się nie mówi, chociaż „twardo” obowiązują. Dlatego od początku uważnie obserwuj i słuchaj, co mówią na ten temat koledzy i wyciągaj wnioski. W szczególności dokładnie ustal:

 • Według jakich zasad kształtują się relacje pracowników z ich przełożonymi?
 • Komu będziesz podlegał się bezpośrednio i na jakie kwestie zwraca on szczególna wagę?
 • Czego twój przełożony nie toleruje pod żadnym pozorem?
 • Jakie w twojej grupie koleżeńskiej panują zwyczaje, kto jest nieformalnym przywódcą?
 • Jakie są zasady grzecznościowe w kontaktach wewnątrz firmy i kontaktach zewnętrznych?
 • Jaki rodzaj stroju jest tolerowany a jaki mile widziany?
 • Jakie istnieją relacje towarzyskie wśród twoich kolegów poza pracą?

 

Przestrzegaj tych niepisanych reguł równie dokładnie jak tych zapisanych w zasadach, procedurach i standardach, bowiem w ten sposób staniesz się pasującą częścią mechanizmu kultury organizacyjnej twojej firmy i będziesz postrzegany jako osoba odpowiedzialna z dobrze rokującą perspektywą rozwoju i kariery.

W.G.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl