Włodzimierz Gawroński

Włodzimierz Gawroński

Mentor: Zarządzanie

Aktualne trendy w zarządzaniu – mody a trwałe reguły skuteczności

Motto:
Kiedy oceniasz swoją firmę nie klasyfikuj jej jako nowocześnie czy też tradycyjnie zarządzaną, lecz na taką, która jest zarządzana dobrze lub źle. Miernik tego jest tylko jeden - czy skutecznie osiąga planowane cele.
W.G.

Kiedy zaczynasz swoją pierwszą pracę, przychodzisz do firmy i jesteś „białą kartą”, dysponujesz wiedzą, głównie teoretyczną a twoje doświadczenie praktyczne jest na ogół bardzo znikome. Aklimatyzujesz się i stopniowo poznajesz firmowy „savoir-vivre” a także coś, co można by nazwać „kulturą pracy”. Przyglądasz się zachowaniom współpracowników i przełożonych, wysłuchujesz różnych opinii i przychodzi Ci na myśl, że zarządzanie w firmie bardzo odbiega od tego, czego nauczono Cię na przykład podczas studiów.

Porozmawiajmy o tym. Pozwól sobie przypomnieć, że praktycznie od dwóch wieków zarządzanie skupiało się na osiąganiu przewagi konkurencyjnej. Decydowała o tym wielkość firmy, czyli kombinacja potencjału produkcji i dystrybucji, a także efektywność uzyskiwana dzięki podziałowi pracy, jasno określającemu role i specjalizacje, oraz dzięki kontroli realizacji zadań. Ten klasyczny model jest dalej ważny, ale przestaje być wystarczający dla sukcesu w biznesie i rozwoju firmy. Dzisiaj decydujące znaczenie ma uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez szybkość reakcji na nowe możliwości i wprowadzanie innowacji. To powoli zmienia w sposób diametralny strukturę, jak i codzienną praktykę zarządzania. Nowym, coraz bardziej zauważalnym trendem zarządzania staje się wymóg ukształtowania w firmie, pracowników samodzielnie myślących, zdolnych do podejmowania inicjatyw oraz takiej struktury zarządzania, która pozwala na elastyczność oraz duży poziom zaufania. Firmy przestają funkcjonować na zasadzie hierarchii ze względu na sprawowane w niej funkcje, a przekształcają się w środowisko współpracy.

Co z tego jest ważne dla ciebie? Podstawowym twoim walorem pracowniczym powinny być umiejętności jednoczesnego posiadania wielu interdyscyplinarnych kwalifikacji, w połączeniu z technologiami informacyjnymi (ICT). Przecież wiesz, że symbolem zachodzących zmian jest sieć Internet oraz e-dokument, e-podpis, e-handel, e-urząd, itp. Efektem tego procesu są nowe trendy w zarządzaniu, które, „wciskają się” do firm i obecnie coraz rzadziej spotyka się w firmach typowe "stałe" struktury organizacyjne. Coraz więcej firm, pracuje w oparciu o projekty i osiąga przy tym zamierzone efekty. Czy zjawisko tego rodzaju zdążyłeś już zaobserwować w swojej firmie? Jeżeli tak, przyglądnij się, jak te zmiany wpływają na twój zakres obowiązków? Dowiedz się więcej od kolegów, zapytaj się o ich praktyczną ocenę funkcjonowania tych rozwiązań organizacyjnych. Warto by też sięgnąć do fachowej literatury i odświeżyć swoją wiedzę na ten temat. Poza tym aktualnie modny jest outsourcing, który pozwala na przeniesienie rożnych obszarów poza firmę - w tym również takich, na których nie chce sie koncentrować na przykład nasza firma, ponieważ się jej to bardziej opłaca.

Wracając do naszego, głównego wątku niewątpliwie zauważalnym trendem w zarządzaniu jest dostrzeganie znaczenia równowagi pomiędzy posiadanymi przez pracownika kompetencjami i powierzanym mu zakresem obowiązków. Pomyśl jak to jest w twoim przypadku? Czy następne zdania tego artykułu pasują do twojego zakresu obowiązków? A może musisz się dopiero wykazać rzeczywistą wiedzą przydatną dla firmy, by zakres twoich kompetencji się istotnie zwiększył? Chce Cię przekonać, że zarówno strategia, jak i struktura firmy są w ogromnym stopniu produktem kompetencji i kultury organizacyjnej. W efekcie hierarchiczny system jest coraz mniej efektywnym mechanizmem utrzymywania spójności firmy i powoli, ale systematycznie zaczyna być rozmontowywany. Wymaga to jednak, ciągłej interpretacji, objaśniania pracownikom procesów, którym podlegają. Stąd też ogromna waga szkoleń i samo-szkolenia, jako mechanizmów interpretowania zmian oraz rozwoju twoich kompetencji.

A może zauważasz, że nic z tych najnowszych trendów i metod, o których słyszałeś a teraz przeczytałeś, nie jest stosowane w twojej firmie. Czyli nic z tego, co się aktualnie „nosi” w zakresie modnych trendów zarządzania nie widzisz w twojej firmie. Zastanów się na chwilę nad poprzednim zdaniem. Tak jest, metody zarządzania zmieniają się prawie tak samo jak moda, w tym sezonie jest modna na przykład „teoria ograniczeń” a jeszcze rok temu, hitem była „teoria błękitnego oceanu”. Co więcej poszczególne nowo pojawiające się trendy w zarządzaniu są reklamowane i oferowane według podobnych zasad, jak inne produkty rynkowe. Czasami są przedstawiane, jako antidotum na wszystkie problemy i zachwalane, jako sposób na osiągnięcie trwałego i wielkiego sukcesu. Trudno jednak nie zauważać olbrzymiej ilości pseudonaukowego podejścia do problemów, które potrzebują zwykłego działania a nie wdrażania przez przedsiębiorstwa wielu nieprzemyślanych pomysłów. To też chyba jeden z realizowanych u nas w praktyce trendów zarządzania. W większości przypadków, są to obietnice bez pokrycia.. Modny trend szybko przemija a w jego miejsce, pojawiają się kolejne „cudowne’ rozwiązania. Nie wszystko jednak podlega tej regule. Od czasu do czasu pojawiają się rozwiązania, które na trwale adaptują się w firmach. Po prostu sprawdziły się i modyfikowane wraz z rozwojem firmy i wymogami zmieniającego się rynku, funkcjonują, jako podstawowy zestaw działań na drodze do osiągania wytyczonych celów firmy. Ważne jest to, co się w firma sprawdza i daje jej oczekiwane wyniki. Reguły skuteczności są ponadczasowe. Zmieniają się tylko metody pomiaru skuteczności.

Jeszcze przez pewien czas, będzie to tak jak dotychczas, zaoferowanie klientowi odpowiadającego mu produktu, po akceptowanej cenie i oczekiwanej, jakości. Jednak coraz bardziej zaznacza się w biznesie znaczenie umiejętności przyciągnięcia uwagi klienta, jako podstawowego warunku istnienia w biznesie. Zastanów się i przeanalizuj, czy przypadkiem nie dzieje się coś podobnego w twojej firmie. Pamiętaj, reguły skuteczności dotyczą zarówno firmy, jak i ciebie osobiście. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o tym więcej, przeczytaj artykulik o zasadach, procedurach i standardach.

W.G.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl