Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

Mentor: Finanse

10 skrótów, które musi znać finansista

Podejmując pracę w sektorze finansów powinniśmy pamiętać o specyficznym języku, którym posługują się finansiści. Dużym atutem będzie jeśli rozpoczynając nową pracę zaznajomimy się najczęściej używanymi skrótami w danym dziale.

Większość skrótów używanych w świecie finansów ma swoje źródło od angielskich słów i zwrotów (choć chyba bardziej jest precyzyjnie – od amerykańskich) – nie inaczej jest i w moim zestawieniu. Poniżej znajdziesz mój subiektywny ranking najważniejszych skrótów niezbędnych każdemu finansiście.

EBIT(Earnings Before Interest and Taxes) – w polskich warunkach EBIT najczęściej jest równy zyskowi z działalności operacyjnej, choć w dosłownym brzmieniu jest to zysk pomniejszony o odsetki i podatek. Ważnym skrótem jest również EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), a więc EBIT powiększony o amortyzację;

NPV(Net Present Value) – zdyskontowane przepływy netto to informacja o kwocie korzyści z inwestycji z uwzględnieniem stopy dyskonta - ryzyka. Jego dodatnia wielkość oznacza, że warto inwestować. Zobacz również IRR (Internal Rate of Return);

EVA(Economic Value Added) – zysk operacyjny pomniejszony o koszt kapitału – tzw. miernik „zadowolenia” akcjonariuszy. Im wyższa jego wartość tym większe korzyści dla akcjonariuszy;

NOPLAT(Net Operating Profit Less Adjusted Taxes) – w polskich warunkach oznacza najczęściej zysk netto, czy ostateczny wynik działalności przedsiębiorstwa (zysk netto bywa też nazywany „bottom line”);

CAPEX(Capital Expenditures) – nakłady inwestycyjne – rozwojowe; OPEX (Operating Expenditures) – koszty bieżące – koszty utrzymania; CAPEX i OPEX łącznie informują o całkowitych kosztach inwestycji zarówno związanych z ich nabyciem, jak i utrzymaniem;

MBO(Management Buyout) - menedżerski wykup przedsiębiorstwa; LBO (Leveraged Buyout) - nabycie przedsiębiorstwa ze wspomaganiem finansowym;

ROE(Return on Equity) – wskaźnik rentowności kapitału własnego, wskaźnik informujący o stopie zyskowności kapitału właścicielskiego. Oczywiście im wyższy tym lepszy. Zobacz również ROA (Return on Assets) oraz ROIC (Return On Invested Capital);

CF(Cash Flow) – przepływy pieniężne, gotówka;

WIBOR(Warsaw Interbank Offered Rate) – jest to stawka oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie tj. „po ile” banki pożyczają sobie pieniądze wzajemnie;

CFO(Chief Financial Officer), czyli dyrektor finansowy. Odpowiada za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Zobacz również CEO (Chief Executive Officer).

Należy pamiętać, że powyższe skróty to zaledwie wierzchołek góry lodowej biorąc pod uwagę ilość skrótów, z którymi możecie się spotkać podczas różnych szczebli Waszej kariery. Polecam do dodania w zakładkach Waszej przeglądarki stron internetowych słownik pojęć i skrótów, dzięki któremu nikt ni zaskoczy Was żadnym skrótem.

Podsumowując, należy pamiętać, że znajomość skrótów używanych przez finansistów pozwoli Wam nie tylko na szybsze „odnalezienie się” w nowej pracy, ale również wpłynie na Waszą wydajność czy wiarygodność podczas stawiania pierwszych kroków w zawodzie finansisty.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl