Małgorzata Fic

Małgorzata Fic

Mentor: Psychologia

Samoświadomość – które testy psychologiczne warto wykonać, aby poznać swoje mocne strony i wiedzieć nad czym pracować.

Samoświadomość to cenna wiedza o sobie, dzięki której poznajesz swoje rzeczywiste emocje, potrzeby czy myśli, ale również własne możliwości i ograniczenia. Kiedy znasz siebie – wiesz czego chcesz , a to już połowa sukcesu.

Jednym z wartościowych źródeł informacji o sobie są profesjonalne testy psychologiczne, opracowane przez polskich i zagranicznych specjalistów, adaptowane do norm polskich. Może je zakupić i przeprowadzić jedynie osoba, która posiada dyplom magistra psychologii.

art1 Do takich testów należy m.in. Inwentarz Cech Osobowości Myers – Briggs , oparty na Jungowskiej teorii typów psychologicznych. Wskaźniki Myers-Briggs przedstawiają preferencje każdego człowieka i odnoszą się do istotnych różnic w samych ludziach, które wynikają z koncentrowania uwagi na odmiennych rzeczach, ze sposobu przyjmowania informacji, sposobu podejmowania decyzji i rodzaju stylu życia, jaki wybierają. Zgodnie z koncepcją Myers-Briggs ludzi można podzielić na 16 typów, składających się z 4 preferencji.

Test dostarczy Ci informacji o tym czy wolisz skupiać swoją uwagę na świecie zewnętrznym i otoczeniu (Ekstrawersja) czy raczej masz tendencję do skupiania się bardziej na świecie wewnętrznym, swoich przemyśleniach i emocjach (Introwersja) . Czy jesteś osobą praktyczną, mocno stąpającą po ziemi i lubisz gromadzić rzeczywiste, namacalne informacje (Spostrzeganie) czy może wolisz patrzeć całościowo na daną sytuację i wychwytywać różne zależności, jesteś kreatywny i dostrzegasz nowe możliwości (Intuicja) . Czy przy podejmowaniu decyzji kierujesz się logiką i opierasz na faktach (Myślenie) czy może na wartościach, jakie wyznajesz oraz uczuciach, które podpowiadają co jest ważne dla Ciebie lub innych ludzi (Intuicja) . Czy prowadzisz życie w sposób zaplanowany i uporządkowany, chcąc je samodzielnie zmieniać i kontrolować (Osądzanie) czy może w sposób spontaniczny, łatwo dostosowując się do zmian i będąc ciągle otwartym na nowe informacje (Odbieranie wrażeń) .

Większość osób, które wzięły udział w badaniu tym testem, ocenia jego wyniki jako bardzo trafne i rzeczywiście odzwierciedlające ich sposób funkcjonowania. Otrzymany profil osobowości jest cenną wskazówką przy wyborze ścieżki zawodowej czy układaniu swoich relacji z otoczeniem. Jeśli wiesz, jaki naprawdę jesteś i akceptujesz swoje preferencje, wówczas możesz żyć w zgodzie z sobą i z własnymi możliwościami. Dzięki temu Twoje cele są realne, a codzienne wybory dają satysfakcję. Jeśli natomiast stworzyłeś idealny obraz siebie, tego kim chcesz być, jak działać i jak być odbieranym przez innych, a okazuje się, że Twoje preferencje kłócą się z tym obrazem – musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: czy chcę zmieniać siebie, bo dopiero wówczas będę szczęśliwy czy chcę być sobą, bo to jest źródłem mojego szczęścia?

Polecanym testem psychologicznym jest również Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Wskazuje on obszary, nad którymi warto popracować, jeśli rezultaty Twojej pracy zależą od jakości współpracy oraz relacji z innymi, a także wymagają określonych umiejętności społecznych. Oprócz informacji o Twoim ogólnym poziomie kompetencji społecznych, kwestionariusz dostarcza Ci również wiedzy o tym, jak zachowujesz się, kiedy jesteś w centrum uwagi i potencjalnej oceny ze strony innych ludzi (np. w trakcie wystąpień publicznych czy prezentacji), czy potrafisz zachowywać się asertywnie, realizować swoje cele i potrzeby, wpływać na innych a jednocześnie opierać się wpływom społecznym, a także czy potrafisz budować bliskie relacje interpersonalne (np. dzielić się osobistymi problemami i umieć słuchać zwierzeń innych). Test ten chętnie wykorzystują pracodawcy, poszukując kandydatów na stanowiska kierownicze czy do pracy, wymagającej kontaktów z ludźmi, otwartości i zaradności społecznej. Warto wykonać KKS, aby znać swoje mocne i słabe strony oraz poszukiwać pracy, w której będziesz się najskuteczniej i najchętniej realizować.

Wartościowym testem jest Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych, którego wyniki podpowiedzą Ci, jaki rodzaj stylu radzenia sobie ze stresem wykorzystujesz w codziennym życiu. Niektórzy z nas w czasie stresujących sytuacji wolą skupić się na tym, na co mają wpływ i koncentrują na znalezieniu rozwiązania poprzez działanie zadaniowe. Inni z kolei wolą skoncentrować się na sobie i swoich emocjach, i w ten sposób rozładować kumulujące się napięcie. Są też tacy, którzy uciekając przed stresującą sytuacją, wybierają tzw. czynności zastępcze (destruktywne lub konstruktywne): picie alkoholu, objadanie się, sen, bieganie lub poszukują kontaktu z innymi ludźmi, który swoją obecnością pomaga zmniejszyć stres. Uświadomienie sobie własnego stylu radzenia sobie ze stresem jest pierwszym krokiem do zmiany na lepsze – nauczenia się bardziej skutecznych i konstruktywnych strategii pokonywania życiowych trudności.

Pamiętaj, że żaden test psychologiczny nie jest doskonały, dlatego wyniki testów należy traktować jako podpowiedź o Tobie samym – chociaż z pewnością dużo bardziej rzetelną i wartościową niż ogólnodostępne testy w Internecie. Do Ciebie natomiast należy ostateczna ocena, czy zaproponowany przez dany test typ osobowości lub profil kompetencyjny jest trafny i do Ciebie pasuje. Warto też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zgoda lub niezgoda na dany wynik jest efektem Twojej wiedzy o sobie czy tego, że z pewnym obrazem siebie bardzo chcesz się zgodzić czy wręcz odwrotnie – nie akceptujesz go i uciekasz przed taką „wizją siebie”?

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl