Małgorzata Fic

Małgorzata Fic

Mentor: Psychologia

Praca trenera – Jak zostać trenerem?

Skończyłeś studia i zastanawiasz się co dalej? W ostatnich czasach bardzo popularny stał się zawód trenera. O tym, czym się cechuje praca trenera, jakie są jej opcje i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze szkoły trenerów dowiesz się z mojego artykułu.

Zostać trenerem

Jednym z zawodów, jakie można wybrać po studiach psychologicznych jest zawód trenera. Oczywiście dyplom magistra psychologii nie jest warunkiem koniecznym, ale wiedza psychologiczna stanowi cenne wsparcie w pracy z ludźmi i oddziaływaniu na proces rozwojowy.

Aby zostać profesjonalnym trenerem trzeba rozpocząć swoją drogę zawodową od ukończenia szkoły trenerów. Warto przemyśleć wybór szkoły, sprawdzić ją pod kątem jakości i poziomu kompetencji szkolących, ponieważ prawdopodobnie szkoła ta, podejście trenerów i sposób ich pracy ukształtują naszą postawę i dalsze funkcjonowanie w zawodzie trenera. Ważne jest, aby w programie szkoły znalazły się szeroko rozbudowane tematy z zakresu etapów realizacji szkoleń, czyli analizy potrzeb szkoleniowych, projektowania i prowadzenia szkoleń oraz ewaluacji. W ramach tych obszarów są rozwijane różne umiejętności, takie jak komunikacja, autoprezentacja czy kreatywność. Obok tych zagadnień warto zwrócić uwagę czy szkoła oferuje zaawansowany moduł z zakresu procesu grupowego, w tym mechanizmów wewnątrzgrupowych, i pogłębionej analizy własnej trenera. Część szkół traktuje ten obszar dość powierzchownie skupiając się głównie na metodologii szkoleń, natomiast to właśnie wiedza o ludziach, o ich wzajemnych oddziaływaniach i tym co niewidoczne „gołym okiem” stanowi bazę do skutecznej pracy trenerskiej i czerpania satysfakcji z wykonywania tego zawodu.

Proces grupowy

Doświadczenie i zrozumienie procesu grupowego pozwala nie tylko w trafny sposób przewidywać oraz odczytywać reakcje i wybrane zachowania uczestników, ale również odpowiednio reagować i oddziaływać na różne sytuacje w grupie. Co więcej, świadomość mechanizmów grupowych i interpersonalnych pozwala też ochronić samego siebie. Trener posiadający tą wiedzę wie, że jest narzędziem do rozwoju uczestników i ta postawa pozwala mu bezpiecznie odnaleźć się w trudnych sytuacjach na sali szkoleniowej. Dla przykładu: rozpoczynamy szkolenie z grupą osób, która wcześniej się nie znała. Jest wśród nich uczestnik, który chce jak najszybciej „zaistnieć” i wyróżnić się w grupie, lecz jego wypowiedzi czy żarty nie spotykają się z aprobatą i pożądaną reakcją pozostałych osób, nie udaje mu się zrealizować swojego celu. W uczestniku rodzi się wówczas frustracja, złość. Szuka ujścia dla negatywnych emocji, które chciałby skierować ku grupie, ponieważ to ona jest źródłem tych uczuć. Uczestnik ma jednak świadomość, że grupa to „większość” – nie chce wejść w konflikt z wieloma osobami, ponieważ zależy mu właśnie na aprobacie i uznaniu. Przekierowuje zatem swoje emocje na trenera – „jeden na jeden”. Zaatakowanie trenera, podważenie jego autorytetu jest prostsze i pozwala rozładować frustrację. Trener, który nie ma świadomości tego typu mechanizmów lub nie przepracował w wystarczający sposób swoich reakcji na podobne zachowania uczestników, odbierze atak uczestnika personalnie, będzie szukał przyczyn takiej reakcji w sobie - źródła zmiany tam, gdzie go nie ma.

Praca trenera

Są różne formy pracy trenerskiej. Można zostać tzw. trenerem freelancerem, który jest niezależny od konkretnego pracodawcy i współpracuje z różnymi klientami, lub też trenerem wewnętrznym, szkolącym dla konkretnej firmy czy organizacji i tym samym mającym określone zadania i czas pracy. Każda forma ma swoje plusy i minusy. Trener freelancer może z jednej strony pracować w sposób elastyczny, zarządzać swoim czasem, sam wybierać zlecenia. Z drugiej strony silna konkurencja powoduje, że często musi zdobywać klientów – nierzadko z trudem, i tym samym zrezygnować z poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Z kolei trener wewnętrzny ma w pewnym stopniu zapewnioną pracę i regularne zarobki, nie może jednak w tak swobodny sposób decydować o swojej pracy. Zazwyczaj ma gwarantowane wynagrodzenie, ale określone w pewnych granicach, które niełatwo i w zdecydowanie dłuższym czasie może przekroczyć. Oczywiście sytuacja zawodowa każdego trenera jest indywidualna i zależy od wielu czynników. Są trenerzy, których klienci poszukują, którzy bez wysiłku otrzymują kolejne zlecenia. Są również tacy, którzy nie mają możliwości utrzymania się na rynku jako freelancer, i często nie wynika to z braku wysokich kompetencji trenerskich lecz np. małych umiejętności autopromocji, przekonującej sprzedaży swoich szkoleń.

Zarobki trenera

Zawód trenera często kojarzony jest z dużymi i łatwymi zarobkami - wysokie wynagrodzenie za kilka dni pracy w miesiącu. Rzadko zdarza się taka sytuacja. Praca trenera polega nie tylko na prowadzeniu szkoleń, ale również na ich czasochłonnym projektowaniu, które pozwala dostosować cele i metody szkolenia do potrzeb konkretnej grupy. Projektowanie poprzedzone jest zazwyczaj gruntowną analizą potrzeb szkoleniowych, w formie wywiadów, spotkań focusowych czy kwestionariuszy. Każde szkolenie powinno również kończyć się ewaluacją, czyli oceną przeprowadzonego szkolenia i przygotowaniem rekomendacji do dalszych działań rozwojowych dla danej grupy. Jest to zatem czasochłonna praca. Warto również pamiętać, że trenerami nie zostajemy z dnia na dzień. Jest to zazwyczaj długofalowa inwestycja, która wiąże się z wysokimi kosztami kształcenia (szkoły trenerów), stażu i zdobywania doświadczenia pod okiem profesjonalistów. Jeśli jest to jednak nasza prawdziwa pasja, zawód, w którym chcemy się realizować, warto poczekać cierpliwie na efekty i robić w życiu coś, co daje nam satysfakcję i spełnienie zawodowe.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl