Gabriela Borowczyk

Gabriela Borowczyk

Mentor: Marketing

Praca w marketingu - Agencje reklamowe

Agencje reklamowe dają osobom szukającym pracy szeroki wachlarz możliwości. Na co się zdecydować i czym tak naprawdę zajmują się poszczególne działy?

W agencjach reklamowych zainteresowani komunikacją marketingową mogą szukać zatrudnienia w jednym z trzech głównych działów: strategii, kreacji i obsługi klienta.


DZIAŁY STRATEGII

Coraz częściej bywają wydzielonymi organizacyjnie lub nawet prawnie spółkami, które zatrudniają pracowników na stanowiskach strategic planners i świadczą usługi dla klientów agencji oraz klientów zewnętrznych w dość szerokim zakresie. Często są zatrudniane jako zewnętrzny i obiektywny ekspert dokonujący audytu marki – wtedy zadaniem działu strategii jest: analiza pozycjonowania, atrakcyjność brandu, potencjał rozwoju w kontekście panujących trendów.

Częstą praktyką – stosowaną przez działy marketingu, które nie zatrudniają we własnych strukturach wyspecjalizowanych pracowników odpowiedzialnych za badania rynkowe - jest zlecanie działowi strategii planowania i nadzorowania dużych i wieloetapowych projektów badawczych. W takich sytuacjach strategic planner jest odpowiedzialny za stworzenie briefu badawczego, obejmującego opis wszystkich problemów i pytań, na które badanie ma przynieść odpowiedź, opiniowanie narzędzi badawczych, udział w przebiegu badań i modyfikowanie jego przebiegu w razie konieczności, sformułowanie rekomendacji działań na bazie uzyskanych wyników i wniosków.

Z uwagi na dostęp do szeregu międzynarodowych narzędzi strategicznych, badań i platform contentowych, działy strategii agencji międzynarodowych często świadczą na rzecz klientów usługi związane z analizą globalnych trendów w komunikacji i rozwoju produktu.

I wreszcie główne i najczęstsze zadanie plannerów – konstruowanie strategii komunikacji (jaka wiadomość, do jakiej grupy docelowej, w jaki sposób i w jakich etapach powinna zostać zaprezentowana), tworzenie briefów kreatywnych i ocena pomysłów kreatywnych.

DZIAŁY KREACJI

Zatrudnia teamy kreatywne, składające się najczęściej z dwóch osób – copywritera (odpowiedzialnego za warstwę językową komunikatu reklamowego) i art directora (dbającego o atrakcyjność wizualną przekazu).

Team kreatywny pracuje nad danym projektem w trzech głównych etapach:

  • konceptualnym, kiedy powstaje główna idea kreatywna, omawiana wspólnie z działem strategii pod kątem jej atrakcyjności dla grupy docelowej, skuteczności dla założonych celów, adekwatności w kategorii i potencjału wyróżnialności;
  • egzekucyjnym – kiedy ta ogólna idea jest rozwijana na konkretne rozwiązania dedykowane poszczególnym mediom – scenariusze reklam telewizyjnych i radiowych, projekty ogłoszeń prasowych, billboardów czy bannerów internetowych;
  • produkcyjnym – podczas którego team kreatywny uczestniczy w wyborze osób kluczowych dla finalnego efektu (fotografa, reżysera, animatora) i czuwa nad każdym etapem realizacji projektu.

 

Przyznam się, że z zachwytem i nutką zazdrości patrzę zawsze na pokoje do pracy kreatywnej w niektórych agencjach, „narzędzia” w postaci wielkich piłek do skakania, czy ścieralne kolorowe ściany do mazania, itp... Choć dział kreacji najczęściej rozpala wyobraźnię kandydatów do pracy, to zupełnie szczerze musimy sobie powiedzieć jedno: ciężka praca zawsze jest w cenie, ale to przede wszystkim talent zdecyduje o tym, czy uda się stanąć na podium w Cannes.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Najmniej się o nim mówi i pisze, ale bez accountów nic by się nie udało. Do ich zadań należy ścisła współpraca z klientem, poznanie wyzwań biznesowych i wizerunkowych. Od relacji, jakie z klientem zbuduje account często zależy wizerunek agencji. Accounci są także odpowiedzialni za planowanie procesów wewnątrz agencji – to dzięki nim dywagacje strategii nie trwają w nieskończoność, a koncepty kreatywne pewnego dnia przybierają namacalny kształt i mieszczą się w rozsądnym budżecie. Bronią accountów są dwa kluczowe słowa: kosztorys i deadline.

Rozwój nowych mediów nie pozostaje bez wpływu na strukturę agencji reklamowych, coraz częściej powstają tam komórki odpowiedzialne za innowacje, których zadaniem jest inspirowanie teamów kreatywnych pomysłami na wykorzystanie technologii w służbie reklamy.

Dla niektórych wadą pracy w agencji będzie fakt koncentrowania się na dość wąskim wycinku procesu marketingowego, dla większości zaletą - która z nawiązką rekompensuje wady – będzie możliwość wykonywania pracy, w której nie zdarzają się dwa podobne do siebie dni, gdzie nie zmieniając biurka można pracować dla najróżniejszych kategorii produktowych i gdzie praca niezwykle często przebiega w atmosferze świetnej zabawy.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl