Anna Łukasiewicz

Anna Łukasiewicz

Mentor: HR

Wypalenie zawodowe – jak się przed nim uchronić?

Wypalenia zawodowego mogą doświadczyć zarówno ci, którzy wykonują żmudne i nieciekawe dla nich obowiązki oraz często nudzą się w pracy, jak i ci, którzy na brak wszelkiego rodzaju atrakcji oraz nadmiar czasu nie narzekają. Wypalenie zawodowe to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku. Zakrada się znienacka i może dopaść praktycznie każdego. Już na starcie swojego życia zawodowego warto mieć świadomość czym jest i jak jej zapobiegać.

Przyczyny wypalenia

Rozróżnia się trzy źródła wypalenia: indywidualne, interpersonalne i organizacyjne. Pierwsze z nich dotyczy osobistych cech, które pracownik posiada. Szczególnie narażone na wypalenie są dwa typy osób. Z jednej strony pracownicy o niskiej samoocenie, unikający trudnych sytuacji, często przyjmujący bierną postawę i nie wierzący w swoje możliwości. Z drugiej zaś strony osoby o wysokim poczuciu sprawstwa i zależności. Tak zwani perfekcjoniści, którzy wolą zrobić wszystko sami, bo jedynie wtedy efekt pracy będzie w ich oczach zadowalający. Mają poczucie, że nad wszystkim posiadają kontrolę i bardzo dużo od nich zależy.

Interpersonalne przyczyny wypalenia mają swoje źródło w relacjach, najczęściej PRACOWNIK – KLIENT lub PRACOWNIK – PRZEŁOŻONY. W relacji z klientem są to osoby, które tworzą klimat troski, szacunku i wzajemnego zaufania. By poprawić sytuację klienta dzielą się swoimi zasobami energetyczno – emocjonalnymi. Najprościej mówiąc – bardzo utożsamiają się z problemami klientów i ich bateria energetyczna i emocjonalna szybko się wyczerpuje. W relacji z przełożonym natomiast przyczyną wypalenia mogą być wszelkie nierozwiązywane lub nieprawidłowo rozwiązane sytuacje konfliktowe, zaburzona komunikacja czy też mobbing.

Czynnikami po stronie organizacyjnej, przyczyniającymi się do wypalenia zawodowego jest wszystko związane ze środowiskiem pracy, np. pełniona rola zawodowa, sposób wykonywania pracy, nadmierna ilość obowiązków, niedostosowanie czasu i środków do zleconych zadań czy też różnica miedzy normami i wartościami uznawanymi przez pracownika a celami i wymogami firmy.

Objawy

Jak poznać, że nadchodzi wypalenie zawodowe? Niestety nie jest to łatwe w początkowym etapie. Kiedy już widać wiele objawów gołym okiem, zazwyczaj zauważają je bliscy pracownika. On sam zaś nie utożsamia tych objawów z wypaleniem. Wypalenie zawodowe charakteryzuje się utratą zapału w pracy. Czuje się obawę i opór przed rozpoczęciem codziennych obowiązków zawodowych. Towarzyszy poczucie stale brakującego czasu i rosnących niekompetencji (dawniej wykonywane obowiązki nagle wydają się zbyt trudne). Dochodzi trudność w wyrażaniu opinii i podejmowaniu decyzji , a relacje ze współpracownikami psują się z dnia na dzień. Wypaleniu towarzyszą również objawy fizyczne. Poczucie ciągłego zmęczenia, utrata wagi, obniżenie potrzeb seksualnych, a nawet choroby, których przyczyn nie można zidentyfikować. Pojawia się obniżony nastrój, negatywna postawa, poczucie pustki i braku celów. Relacje z bliskimi również ulegają pogorszeniu. Pracownik z wypaleniem zawodowym łatwo się irytuje i popada w złość. Często też unika członków rodziny i spotkań ze znajomymi. Od problemu ucieka też w nałogi.

Jak się uchronić?

Nie ma jednego złotego środka na ochronę przed wypaleniem zawodowym. Pomocne może być nauczenie się realnego postrzegania istniejących trudności, a także umiejętność dystansowania się do zmiennych sytuacji i nastrojów innych osób. Duże znaczenie ma też praca nad samooceną, poczuciem własnych kompetencji i pozytywnym podejściem do życia. Istotna jest też umiejętność radzenia sobie ze stresem. Co ciekawe, według badań, 86 procent sytuacji, których się obawiamy nie zdarza się wcale. Na kolejne 8 procent nie mamy wpływu, a tylko 6 procent wynika z naszej winy. Dlatego, jeśli się czymś stresujesz, pomyśl czy nie jest to przypadkiem bezpodstawna panika. Pomocna będzie też asertywna postawa, dzięki której nie weźmiesz na siebie zbyt wielu obowiązków. Bardzo istotna jest umiejętność relaksowania się i regularne uprawianie sportu, wyłączenie myślenia o pracy po zakończeniu codziennych obowiązków zawodowych, pogodzenie życia zawodowego i prywatnego.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl