Anna Łukasiewicz

Anna Łukasiewicz

Mentor: HR

Konflikt w pracy? = Nowe możliwości!

Nie da się ich wyeliminować. Mało tego – pojawiają się tym częściej, im głębsze i częstsze są relacje z daną osobą. Dlatego zamiast konfliktów unikać, naucz się je przyjmować… i pozytywnie rozwiązywać. Będą wtedy niczym prezent - niespodzianka.

W pracy najczęściej możesz spotkać się z następującymi typami konfliktów:

Konflikt wewnętrzny: gdy dana osoba nie wie jakiej pracy się od niej oczekuje, gdy niektóre wymagania dotyczące jej pracy są sprzeczne albo kiedy oczekuje się od niej więcej, niż uważa, że jest w stanie zrobić.

Konflikt między poszczególnymi osobami: często spowodowany jest różnicą osobowości, naciskami związanymi z odgrywanymi rolami (np. między kierownikiem a podwładnym) albo personalizacją konfliktów między grupami.

Konflikt między jednym pracownikiem a grupą: często polegają na próbie wywarcia określonego zachowania (spełnienia postulatów grupy) oraz braku ich akceptacji z drugiej strony.

Konflikt między grupami w tej samej organizacji: pojawia się najczęściej między pracownikami a kierownictwem.

Skąd się biorą?

Przyczyn konfliktów w pracy jest bardzo wiele. Mogą powstać, gdy poszczególne działy w organizacji realizują odmienne cele i zadania. Często zdarza się, że pracownicy mają różne wartości, postawy i poglądy na dany temat. Odmienne spojrzenie na te same sprawy pojawia się np. między kierownictwem a związkami zawodowymi, domagającymi się skrócenia czasu pracy czy zwiększenia płac dla pracowników. Powodem konfliktu w firmie może być także, nieadekwatny do wymagań względem pracownika, system ocen i nagradzania za pracę czy też nierówny podział (lub przekonanie o nim) zadań i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Spory miedzy pracownikami a ich przełożonymi są często spowodowane nadmierną kontrolą ze strony kierowników oraz potrzebą autonomii ze strony pracowników. Kolejnym powodem nieporozumień w miejscu pracy jest zaburzenie dotychczasowego ładu organizacji poprzez nieumiejętne wprowadzanie zmian i wzrost wymagań z nimi związanych i wreszcie niewłaściwa komunikacja. Konflikty w tym wymiarze często spowodowane są niespójnością przekazywanych informacji z podejmowanymi decyzjami, oraz niewłaściwą interpretacją czy też w ogóle brakiem niezbędnych rozmów.

Dają możliwości?

Dlaczego konflikty mogą być pożyteczne? Po prostu dają wiele możliwości, których bez nich byś w ogóle nie dostrzegł. Przykładowo konflikty wewnętrzne mogą pobudzić do działania. Jeśli tkwisz w takim konflikcie, masz informację, że albo coś z tym zrobisz albo konflikt się pogłębi. Dlatego z czasem nabierasz motywacji do wprowadzenia w swoim życiu zmian. Konflikty są bowiem motorem zmian – popychają do szukania nowych, alternatywnych rozwiązań. Poddają pod rozwagę ukryte założenia i rodzące się wątpliwości, z których wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy. Dzięki nim możesz też zrozumieć potrzeby własne oraz osoby, z którą jesteś w sporze. Pozytywnie rozwiązując konflikt masz możliwość obniżenia poziomu negatywnych emocji i utrzymania wzajemnych relacji. Przede wszystkim masz szansę na wyjaśnienie tego, co jest powodem konfliktu i znalezienie rozwiązania.

Co stoi na przeszkodzie?

Istnieje kilka barier na drodze do skutecznego porozumienia. Świadomość ich istnienia pomoże ci je pokonać:

Reakcje

Podczas konfliktu działasz w stresie. Gdy spotykasz się odmową, czujesz się osaczony i masz naturalną ochotę oddać cios. Takie postępowanie zwykle powoduje eskalację konfliktu i obie strony przegrywają. Należy pracować na kontrolowaniem reakcji.

Emocje

W wyniku złości i wrogości zarówno ty, jak i druga strona konfliktu atakujecie. Jesteście pełni obaw, nieufni i nieustępliwi. Jesteście przekonani, że macie rację i nawet nie chcecie słuchać siebie nawzajem. Postaraj się rozładować emocje.

Stanowiska

Trzymasz się swojego stanowiska (tego, co chcesz osiągnąć) i próbujesz wymusić to na osobie, z którą jesteś w sporze i która działa dokładnie tak samo. Zaproponuj poszukanie alternatywnych sposobów rozwiązania konfliktu.

Brak satysfakcji

Nie widzisz korzyści w zaproponowanym przez „przeciwnika” rozwiązaniu, a on nie widzi ich w twoim? Określcie swoje cele i potrzeby. Jakie macie interesy? Wypiszcie wszystkie możliwe rozwiązania. Być może wasze interesy wcale nie są sprzeczne, a postawy, których broniliście na początku można zmodyfikować z zachowaniem pełnej satysfakcji?

Siła

Chcesz za wszelką cenę wygrać ten spór. Tak samo druga osoba. Nie chcecie rezygnować z niczego, natomiast oczekujecie, że przeciwnik pójdzie na kompromis. Rywalizacja nie doprowadzi do satysfakcjonującego obie strony rozwiązania. Taką możliwość daje tylko współpraca, czyli poszukanie takich rozwiązań, które zaspokoją potrzeby i interesy obu stron.

Co pomaga?

By uniknąć eskalacji konfliktu wyeliminuj obwinianie oraz negatywne i obraźliwe uwagi. Poproś również o to samo drugą stronę. Tylko konstruktywny dialog może przynieść korzyści. Unikaj również osądów. Staraj się nie skupiać na rozkładaniu problemu na części pierwsze, a na znalezieniu optymalnego rozwiązania. Jedną z metod rozwiązywania konfliktów, podczas której następuje skupienie się na szukaniu rozwiązań opartych na współpracy jest mediacja. Podczas spotkań z udziałem osoby trzeciej – bezstronnego i neutralnego mediatora – strony podejmują próbę doprowadzenia do ugodowego oraz satysfakcjonującego ich rozwiązania konfliktu. Pracodawcy coraz częściej sięgają po mediacje pracownicze, by rozwiązać konflikty w swojej organizacji.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl