Aleksandra Nowak-Gruca

Aleksandra Nowak-Gruca

Mentor: Prawo

W jakiej formie prowadzić własny biznes?

Skończyłeś właśnie studia i trzymasz w ręce swój wymarzony dyplom ale nie do końca wiesz jak ukierunkować swoją ścieżkę kariery? Jeśli przeglądasz oferty pracy i nie znajdujesz niczego interesującego albo zwyczajnie przeraża cię praca na tzw. etacie, a czujesz że jesteś kreatywny, przedsiębiorczy i masz pomysły na zarabianie pieniędzy, może powinieneś pomyśleć o własnej działalności gospodarczej?

Praca, Internet a prawo Nikt nie twierdzi, że pierwsza praca nie może oznaczać własnego biznesu. Niestety rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga pewnych formalności. Na początku trzeba wybrać odpowiednią dla nas formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wybór ten jest bardzo ważny, bo decyduje m. in. o wysokości podatków jakie będziemy płacić oraz kształtuje naszą odpowiedzialność za zobowiązania.

W Polsce działalność gospodarczą możemy prowadzić w trzech podstawowych formach. Jako jednoosobowy przedsiębiorca, w formie spółki cywilnej oraz w formie spółki prawa handlowego. Jeżeli zamierzamy działać na niewielką skalę a do prowadzenia biznesu nie potrzebujemy wspólników, możemy zdecydować się na indywidualną działalność gospodarczą. Nie ma tu żadnych wymogów co do kapitału, musimy jedynie złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a działalność możemy podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis. Płacić będziemy podatek dochodowy od osób fizycznych, a za zobowiązania będziemy ponosić pełną odpowiedzialność swoim majątkiem osobistym.

Jeżeli do działalności na niewielką skalę potrzebujemy wspólnika lub wspólników, możemy wybrać formę spółki cywilnej. Spółka cywilna jest umową, a przedsiębiorcami i podmiotami prawa będą jedynie jej wspólnicy, których musi być przynajmniej dwóch. Tu też nie ma wymogów co do kapitału początkowego i też konieczny jest wpis do CEIDG. Umowa spółki musi być w formie pisemnej a spółkę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego oraz do GUS–u. Wspólnicy są płatnikami podatku dochodowego, ale spółka może być płatnikiem podatku VAT i akcyzy. Każdy wspólnik uprawniony jest do jej reprezentowania i ma obowiązek prowadzić sprawy spółki. Odpowiedzialność wspólników jest solidarna i powstaje też niepodzielny majątek samej spółki, dlatego mówi się czasem, że spółka cywilna wiąże silniej i głębiej niż małżeństwo.

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności w Polsce są spółki handlowe, a wśród nich spółka jawna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę jawną zakłada się w celu zarobkowym i potrzebne jest współdziałanie co najmniej dwóch osób. Natomiast spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć także jeden podmiot. Spółka jawna przeznaczona jest dla działalności o mniejszych rozmiarach, w spółce tej odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wszyscy wspólnicy, którzy muszą uczestniczyć w prowadzeniu spraw spółki. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzenie spraw spoczywa na zarządzie. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki z o.o. W przypadku niepowodzenia działalności ryzyko ogranicza się tylko do wniesionych wkładów.

Przy wyborze formy działalności warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. W spółce jawnej podatnikami są wyłącznie wspólnicy, a nie sama spółka. Opodatkowaniu podlega wyłącznie dochód uzyskany przez wspólnika. W przypadku spółki kapitałowej mamy opodatkowanie dwukrotne - raz na poziomie spółki jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, a następnie - na poziomie wspólnika uzyskującego wypłatę dywidendy. W spółce jawnej wspólnicy mogą dowolnie określić wysokość swoich wkładów. Co więcej, mogą także przewidzieć, że ich wkłady polegać będą na świadczeniu pracy lub usług. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest wpłacenie kapitału zakładowego przez wspólników w wysokości 5.000 złotych. Trzeba też pamiętać, że funkcjonowanie spółek kapitałowych odznacza się większym formalizmem, co niesie za sobą zwiększone koszty. Poza spółką jawną i spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do wyboru w ramach spółek osobowych jeszcze spółkę partnerską, komandytową i komandytowo- akcyjną, a w ramach spółek kapitałowych spółkę akcyjną, ale formy te wybiera się dla gospodarczo bardziej zaawansowanych przedsięwzięć.

Jak widać możliwości prawnych jest wiele i trzeba je przed przystąpieniem do działalności starannie rozważyć. Oczywiście na dalszym etapie zawsze istnieją możliwości przekształcenia działalności, zatem na stracie należy przede wszystkim sięgnąć po odwagę i uwierzyć w swoje możliwości.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl