Aleksandra Nowak-Gruca

Aleksandra Nowak-Gruca

Mentor: Prawo

Rodzaje aplikacji

Praca, Internet a prawo Kariera prawnicza wymaga wiele pracy, wysiłku, cierpliwości i samozaparcia. Rzadko udaje się rozwinąć skrzydła w tym zawodzie zaraz po skończeniu studiów. Trzeba pamiętać, że u prawnika najwyżej ceniona jest wiedza, doświadczenie i kwalifikacje. Drogą do ich zdobycia może być aplikacja prawnicza. Dlatego wielu absolwentów prawa staje przed poważnym dylematem:

Jaką aplikację wybrać?

Możliwości jest wiele, dlatego w pierwszej kolejności proponuję poszukać odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czym chcę się zajmować?
  2. Ile czasu mogę poświęcić na dalszą naukę?
  3. Jakie mam możliwości finansowe?

 

Wybierając aplikację prawniczą trzeba mieć świadomość, że przez okres kilku lat będziemy zmuszeni mocno zaangażować swój czas i intelekt, a często także portfel, bo większość aplikacji jest odpłatna. Trzeba też brać pod uwagę, że niekoniecznie za pierwszym razem uda nam się zdać egzamin wstępny.

Aplikacja ogólna i specjalistyczne: sądowa i prokuratorska

Jeżeli chcemy wykonywać zawód sędziego czy prokuratora, na dzień dzisiejszy musimy najpierw dostać się na aplikację ogólną, która trwa 1 rok, a dodatkowo odbyć aplikację sądową, która trwa aż 4 lata albo prokuratorską, która trwa 2 i pół roku. Czekają nas zatem ponad 3 lata nauki. Warto jednak wiedzieć, że na aplikacji ogólnej, jak i specjalistycznych mamy prawo do stypendium (dla aplikanta aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej wynosi ono 3800 zł.). Należy również pamiętać, że już po rocznej aplikacji ogólnej można podjąć pracę na stanowisku referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego.

Aplikacje ogólne jak i specjalistyczne prowadzone są przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Nabór na aplikację ogólną odbywa się w drodze konkursu składającego się z dwóch etapów:

  1. testu sprawdzającego wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa;
  2. pracy pisemnej sprawdzającej umiejętność stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

 

Aplikacja sędziowska trwa 48 miesięcy. W ramach aplikacji sędziowskiej aplikanci odbywają najpierw przez okres 30 miesięcy zajęcia w Krajowej Szkole oraz praktyki, a następnie przez kolejnych 18 miesięcy staż na stanowisku referendarza sądowego. W trzydziestym miesiącu aplikacji sędziowskiej aplikant przystępuje do egzaminu sędziowskiego składającego się z części pisemnej i ustnej. Absolwent aplikacji sędziowskiej po ukończeniu stażu kontynuuje pracę na stanowisku referendarza sądowego. Wraz z ukończeniem aplikacji nabywa on uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Aplikacja prokuratorska trwa 30 miesięcy. Celem aplikacji prokuratorskiej jest przygotowanie aplikantów do wykonywania zawodu prokuratora. W związku z tym szkolenie i praktyki odbywają się nie tylko w sądach i prokuraturach, ale także w zakładach medycyny sądowej, Instytucie Ekspertyz Sądowych im. Prof. J. Sehna w Krakowie, jednostkach policji, w tym w szkole policji, oraz urzędach kontroli skarbowej. W ostatnim miesiącu aplikacji aplikanci przystępują do egzaminu prokuratorskiego przeprowadzanego przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Minister Sprawiedliwości przedstawia następnie propozycję pracy na stanowisku asesora, oczywiście o ile uda nam się z wynikiem pozytywnym zdać egzamin. Asesor uprawniony jest do wykonywania przewidzianych ustawą czynności prokuratorskich. Odbycie przez absolwenta aplikacji prokuratorskiej asesury daje mu uprawnienie do ubiegania się o powołanie na stanowisko prokuratora.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie www.kssip.gov.pl

 

Jeśli marzy Ci się kariera polegająca na świadczeniu pomocy prawnej możesz rozważyć aplikację adwokacką bądź radcowską. Obie aplikacje trwają 3 lata i są odpłatne. Pomoc prawna polega m. in. na: udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych, występowaniu przed sądami, występowaniu przed urzędami.

Aplikacja adwokacka

Rozpoczęcie aplikacji adwokackiej wymaga zdania państwowego egzaminu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikacja trwa trzy lata. Każdy aplikant odbywa ją pod kierunkiem patrona. Aplikant pozostaje przez czas trwania aplikacji w korporacyjnym stosunku szkolenia z okręgową radą adwokacką. Aplikacja kończy się egzaminem zawodowym przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zajęcia w ramach szkolenia są obowiązkowe, aplikant adwokacki musi się liczyć z koniecznością uzyskiwania zaliczeń, zdawania egzaminów i odbywania praktyk. Wyróżniający się aplikanci mogą otrzymać nagrody indywidualne, które są przyznawane najwcześniej po pierwszych dwóch semestrach szkoleniowych.

Wybierając aplikację adwokacką trzeba też liczyć się z kosztami. Aplikacja jest odpłatna. Obecnie opłata roczna to koszt nieco ponad 5 tys. zł. Ponadto podjęcie innego zajęcia - poza zajęciami wynikającymi z odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona wymaga zgody patrona i dziekana właściwej okręgowej rady adwokackiej.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie www.adwokatura.pl

Aplikacja radcowska

Podobnie jak w przypadku aplikacji adwokackiej, jej rozpoczęcie wymaga zdania egzaminu, który organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Aplikacja trwa 3 lata i jest organizowana i prowadzona przez okręgowe izby radców prawnych. Podobnie jak u adwokatów, aplikant odbywa aplikację pod kierunkiem patrona na podstawie umowy o sprawowaniu patronatu. Obecność na szkoleniu jest również obowiązkowa, a w toku aplikacji czekają na Ciebie zaliczenia, kolokwia i praktyki. Aplikacja jest odpłatna i podobnie jak w przypadku aplikacji adwokackiej, roczny koszt to wydatek rzędu 5 tys. zł.

Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie www.kirp.pl

W tym miejscu możesz zadawać sobie pytanie, jaka jest różnica pomiędzy tymi zawodami? Polska jest jednym z niewielu państw w Europie gdzie mamy do czynienia z takim dualizmem, w innych krajach występuje raczej jeden zawód. W praktyce różnice są niewielkie, ale podejmując decyzję o wyborze aplikacji ważna może okazać się wiedza o tym, że adwokaci mogą wykonywać swój zawód jedynie w drodze indywidualnej działalności gospodarczej lub jako wspólnik spółki. Natomiast radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Informacja ta może mieć znaczenie, jeżeli niekoniecznie chcesz po aplikacji prowadzić własną praktykę czy kancelarię.

Aplikacja notarialna

Rozpoczęcie aplikacji notarialnej również wymaga zdania państwowego egzaminu. Egzamin konkursowy przeprowadzony jest raz w roku w terminie wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości, nie później niż do 30 września. Aplikacja notarialna rozpoczyna się 1 stycznia każdego roku, trwa 3 lata i 6 miesięcy i polega na zaznajomieniu aplikanta notarialnego z całokształtem pracy notariusza. W ramach szkolenia aplikant notarialny jest obowiązany do zaznajomienia się z czynnościami sądów w sprawach cywilnych, gospodarczych i wieczystoksięgowych. Aplikację odbywamy pod kierunkiem patrona i podobnie jak u adwokatów i radców prawnych, wymagana jest obecność na szkoleniu. Trzeba też zaliczać egzaminy i kolokwia. Aplikacja kończy się egzaminem notarialnym. Aplikacja jest odpłatna, roczny koszt podobny jest jak u adwokatów czy radców prawnych, czyli powyżej 5 tys. zł.

Więcej informacji znajdziesz w ustawie Prawo o notariacie.

 

Warto też wiedzieć, że po prawie czekać na nas może nie tylko kariera sędziego, prokuratora, adwokata czy notariusza.

Stosunkowo krótka jest aplikacja komornicza – trwa 2 lata - a sam zawód, choć nieszczególnie lubiany, należy do jednego z najlepiej wynagradzanych zawodów prawniczych. Roczny koszt to podobnie jak u adwokatów i radców kwota rzędu 5 tys. zł.

Jeżeli jesteśmy absolwentem prawa albo mamy wykształcenie techniczne i interesują nas zagadnienia ochrony własności intelektualnej możemy wybrać trwającą 3 lata aplikację rzeczniowską. Zdobędziemy po niej uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego (to taki adwokat specjalizujący się w ochronie własności intelektualnej). Możemy też wybrać aplikację ekspercką i zostać ekspertem Urzędu Patentowego RP.

Z kolei, jeżeli interesuje nas rachunkowość i finanse możemy wybrać 2-letnią aplikację w celu zdobycia uprawnień biegłego rewidenta. A jeśli interesują nas zagadnienia podatkowe możemy starać się o wpis na listę doradców podatkowych. Tu nie ma potrzeby odbywania aplikacji, ale konieczne jest złożenie egzaminu na doradcę podatkowego.

Ponadto, jeżeli jesteśmy zatrudnieni w NIK-u na wniosek dyrektora jednostki kontrolnej możemy zostać skierowani do odbycia aplikacji kontrolerskiej, która daje nam uprawnienia kontrolera NIK. Z kolei, jeżeli jesteśmy pracownikiem korpusu służby cywilnej (czyli mianowanym urzędnikiem lub pracownikiem pracującym na umowę o pracę w urzędzie, gdzie jest służba cywilna) i mamy wykształcenie prawnicze możemy zostać skierowani na aplikację legislacyjną, po której możemy pracować w departamentach prawnych różnych ministerstw.

Z innych nietypowych zawodów prawniczych możemy pomyśleć o uzyskaniu licencji syndyka albo o zawodzie kuratora sądowego czy kuratora społecznego.

Więcej informacji na temat innych aplikacji i zawodów prawniczych znajdziesz też w moim artykule pt. Nietypowe zawody prawnicze.

Przeczytaj inne ciekawe artykuły na Blogu pracowników Credit Agricole: CAsfera.pl. Zapraszamy!

Podziel się
ze znajomymi:

Subskrybuj nasz
kanał na YouTube
Przejdź na
www.credit-agricole.pl